Geld lenen, kost geld

Algemene voorwaarden

De acceptatie

De financiële acceptatie wordt door Citroën Betaalplan getoetst en geregistreerd bij het BKR te Tiel. Bij de aanvraag dient u naast legitimatie ook uw inkomen en woonlasten aan te tonen. Indien nodig kan Citroën Betaalplan u verzoeken aanvullende informatie toe te sturen.

Gebruik van het voertuig

U kunt het voertuig niet zonder toestemming van Citroën Betaalplan verhuren of anderszins aan derden in gebruik geven. Derden zijn hier personen die niet behoren tot uw gezinsleden. Uiteraard dienen uw gezinsleden in het bezit te zijn van een Nederlands of internationaal rijbewijs.

BKR

Wij registreren de financiering of Private Lease bij het Buro Krediet Registratie(BKR). Voor wat betreft een Private Lease contract, geldt het volgende: de hoogte van het bedrag dat geregistreerd wordt, betreft het aantal maanden looptijd van het contract vermenigvuldigd met 65% van de maandtermijn.

Voorbeeld:

U heeft een contract van 36 maanden met een maandelijkse termijn van € 275,00. De som van alle maandtermijnen is in dit geval 36 x €275= € 9.900,00. Het bedrag dat in dit geval geregistreerd wordt is dan 65% van € 9.900,00= € 5.940,00

Overlijdensrisicodekking

Binnen uw Private Lease contract bieden we u standaard een overlijdensrisicodekking aan. Dit geeft uw nabestaanden financiële rust in moeilijke tijden. Mocht u onverhoopt overlijden als 1ste contractant, dan wordt de boete van vervroegd inlossen kwijtgescholden door ons. Uw nabestaanden stellen ons op de hoogte en hebben vervolgens de keuze: 1) ze nemen het contract over en blijven de maandtermijn betalen of 2) zij leveren de auto in en de boete bij vervroegd inlossen wordt door ons betaald.

Klachtenprocedure

Wij doen er alles aan om uw Private Lease of financiering volledig zorgeloos te laten verlopen. En we vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Heeft u toch een klacht over ons of over een van onze bemiddelaars? Stuur dan een brief naar Citroën Betaalplan, Postbus 23341, 1100 DV Amsterdam of stuur een e-mail naar businessfinance@psa-finance.com. Zodra we uw klacht hebben ontvangen, proberen wij deze binnen zeven werkdagen op te lossen. Als PSA Betaalplan Nederland BV niet binnen zeven werkdagen een inhoudelijk antwoord kan geven, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin staat wanneer wij verwachten uw klacht te behandelen. Wij stellen alles in het werk om uw klacht binnen zes weken opgelost te hebben.

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U kunt dit klachtenloket bereiken via www.kifid.nl of telefonisch +31 (0)70 333 8999.

Is uw klacht over uw Private Lease niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie van het Keurmerk Private Lease. U kunt deze Geschillencommissie bereiken via www.keurmerkprivatelease.nl, Geschillencommissie Private Lease, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. (www.degeschillencommissie.nl).

Voor de algemene voorwaarden van Stichting Keurmerk Private Lease klik hier.
Voor de brochure van Citroën Betaalplan, klik hier.
Voor de brochure van Citroën Private Lease, klik hier.
Voor een voorbeeldcontract van Citroën Private Lease klik hier.